EL PLE APROVA EL PLA DE CONTRACTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE FAURA PER ALS EXERCICIS  2018/2019

0
650

Durant la sessió, els grups polítics han manifestat el seu rebuig a la violència de gènere amb una proposició conjunta

Comunicat Ajuntament de Faura

Amb l’objectiu de complir amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que va entrar en vigor el passat mes de març, el Ple de novembre ha aprovat per unanimitat el Pla de Contractació de l’Ajuntament per als  exercicis 2018/2019. D’aquesta manera, el Consistori s’ajusta a l’article 28.4 d’aquesta norma, on s’especifica que «les entitats del sector públic programaran l’activitat de contractació pública, que desenvoluparan en un exercici pressupostari» i «donaran a conèixer el seu pla anticipadament». El següent pas serà convocar la Mesa de Contractació Permanent, la presidència de la qual és rotatòria entre els diferents grups polítics  municipals, per on passaran tots els contractes de l’Ajuntament.

LA SJMF DECLARADA ACTIVITAT ECONÒMICA D’INTERÉS
La sessió plenària també ha aprovat amb el vot a favor de tots els membres la declaració de l’activitat econòmica desenvolupada per la Societat Joventut Musical de Faura (SJMF) com d’interés o utilitat municipal per concórrer circumstàncies culturals. Gràcies a aquesta  declaració, la SJMF podrà beneficiar-se d’una bonificació del 95% de la quota íntegra de l’Impost de Bens Immobles, segons estableix el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

PROPOSICIONS DELS GRUPS POLÍTICS
Amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència contra Les Dones, el Grup municipal Socialista, el Partit Popular de Faura i Junts per Faura han presentat conjuntament una proposta manifestant el seu rebuig a qualsevol agressió sexista i declarant la tolerància zero cap als maltractadors. En ella, han reclamat que es promoguen polítiques de gènere i de suport a les víctimes tant des del Govern de l’Estat, com des de la Generalitat i el mateix Ajuntament. Pel que fa al Govern Central, s’ha demanat que elabore uns pressupostos generals amb perspectiva de gènere. A més, s’ha  declarat al poble de Faura com a espai contra la tracta de persones. Per això, s’ha apuntat que es desenvoluparan campanyes perquè aquesta greu violació dels drets humans desaparega, es proporcionarà ajuda a les dones objecte de la tracta i es faran campanyes de conscienciació per visibilitzar aquesta injustícia. Així mateix, s’ha manifestat el compromís de donar formació al funcionariat local, des de la policia al treball social, per tal de poder actuar correctament.

El Partit Popular de Faura ha portat al Ple una proposta perquè s’estudie la posada en funcionament d’un mètode que faça més fluid i correcte els torns dels usuaris del centre de salut del poble. Concretament, ha plantejat la possibilitat d’instal•lar pantalles que,  mitjançant un sistema informàtic, avisen de cadascuna de les cites i de l’ordre dels pacients. La proposta, que ha sigut aprovada per unanimitat, serà traslladada a l’Àrea de Salut a què correspon el centre mèdic per tal d’analitzar aquesta o altres possibles solucions.

Per últim, Junts per Faura ha presentat una moció sobre la jubilació anticipada, on ha demanat al Govern de l’Estat que realitze les modificacions oportunes en la Llei General de Seguretat Social per evitar coeficients reductors i que, per tant, es deixe de penalitzar aquest tipus de jubilació. Així, ha indicat que en els casos d’accés a la jubilació anticipada per voluntat de la persona interessada, en els que acredite un període de cotització efectiva de 40 anys, siguen exclosos de l’aplicació dels coeficients reductors establits en l’article 208 de l’esmentada Llei. També s’han demanat eixos canvis en la llei perquè en aquells casos en què s’haja accedit a la jubilació anticipada de manera voluntària i en els quals s’apliquen coeficients reductors per trimestre o fracció de trimestre que li falte al treballador per complir l’edat legal de jubilació, deixen d’aplicar-se els coeficients reductors des del moment en què el pensionista complisca l’edat legal de jubilació. La moció ha sigut aprovada per unanimitat.

28 de novembre de 2018

Deixar una resposta:

Please enter your comment!
Please enter your name here