EL PLE APROVA LA INCLUSIÓ D’UNA PART DE FAURA EN EL PROJECTE DE PAISATGE PROTEGIT DE LES MUNTANYES DEL PALÀNCIA-BELCAIRE

0
552

L’acord s’ha adoptat durant la sessió plenària del mes de març

Comunicat de premsa de l’Ajuntament de Faura

Les muntanyes litorals que s’estenen des del riu Palància fins al riu Belcaire, gaudeixen d’un gran valor ambiental i paisatgístic, però manquen de les garanties que atorga un Espai Natural Protegit, el que ha suposat l’afecció per nombroses agressions al llarg del temps. Amb l’objectiu de conservar aquestos paisatges i el seu entorn natural i cultural, Acció Ecologista – Agró, el Centre d’Estudis del Camp de Morvedre, la Societat Espanyola d’Ornitologia (SEO-BIRDLIFE), la Societat Valenciana d’Ornitologia, la Plataforma per la Defensa de la Muntanya de Romeu i la Plataforma El Pinyal no es toca, han presentat un projecte a tots els ajuntaments afectats per a reclamar a la Conselleria de Medi Ambient que inicie el procediment per a la declaració de Paisatge Protegit d’aquestes muntanyes.

El Ple, per unanimitat,  ha decidit sumar-se a aquesta iniciativa, ja que una part de Faura es troba dins d’aquest espai de 17.000 hectàrees que es vol protegir, així com coordinar-se amb la resta de municipis inclosos al projecte per a l’elaboració d’una memòria justificativa del futur espai natural protegit. La figura de Paisatge Protegit està inclosa en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d’Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, i té com a objectiu la conservació dels paisatges i de l’entorn natural i cultural.

Durant la sessió plenària també s’ha aprovat per unanimitat la rectificació de l’Inventari municipal de béns i drets pertanyents a Faura a data de 31 de desembre del 2017, i la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de cementeri al no estar regulada la inhumació i exhumació en els panteons.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS
Pel que fa als grups polítics, el Grup Municipal Socialista ha presentat una proposta, aprovada per unanimitat, referida a un nou model salarial i un nou pacte de rendes per a Espanya. Així, ha reclamat que el Govern central promoga iniciatives que creen les condiciones necessàries per a afavorir increments salarials anuals en els acords entre Patronal i Sindicats, per a aconseguir que en 2021 els salaris hagen recuperat el pes que tenien en el repartiment de la renda nacional en el període previ a la crisi. Específicament, han proposat un increment salarial entre un 2% i un 3% en 2018, i entre un 2,5% i un 3,5% en els anys successius (2019, 2020 i 2021), incloent-hi una clàusula de revisió salarial amb l’objectiu de no perdre poder adquisitiu.

En segon lloc, el Grup Municipal Socialista ha portat al Ple una proposició en defensa del tancament de la central nuclear de Cofrents, que també ha sigut aprovada per unanimitat. S’ha instat al Govern de la Generalitat Valenciana i al Govern Central perquè es faça efectiu el desmantellament de la Central Nuclear de Cofrents el març de 2021, quan finalitza l’actual pròrroga de funcionament, elaborant i posant en marxa des d’aquesta legislatura un Pla d’Eficiència, Estalvi i Energies Renovables que permeta la substitució gradual de les energies convencionals.

Per la seua banda, el Grup Junts per Faura ha presentat una proposta per portar endavant actes per celebrar el 28 de març «Dia de record i homenatge a les víctimes de la Guerra Civil y la dictadura» que ha sigut aprovada per unanimitat, després d’afegir, a proposta del grup municipal socialista, que al voltant del 23 d’octubre es continuen fent actes de memòria històrica en record al dia en què va ser afusellat, en 1940, Lluís Ocaña, alcalde-president del Consell Municipal durant la Guerra Civil, i que es continue facilitant la publicació i investigació d’articles sobre el que va suposar la Guerra Civil i el franquisme per al poble.

La segona moció presentada per Junts per Faura ha plantejat la creació d’una comissió per estudiar els noms de dones que es podien proposar per retolar els carrers i els que podien ser substituïts. La iniciativa ha sigut aprovada per unanimitat després que es reformulara en un únic acord perquè siga la Junta de portaveus la que es reunisca per estudiar quins espais públics del municipi són susceptibles de ser retolats amb noms de dones, seguint així la línia dels darrers acords plenaris, en què la retolació de carrers queden a l’espera de que hi hagen noves vies urbanes.

Per últim, el Grup Junts per Faura ha presentat una proposta per a la millora en l’accés a la informació per part dels grups municipals. En eixe sentit, s’ha acordat, per unanimitat, instar a Secretaria que, en el moment en què es registre una moció, prec, proposició, etc., que haja de ser debatut en el pròxim Ple, es notifique a tots els grups municipals, així com que emeta un informe sobre el funcionament i les atribucions de la Junta de Govern.

29 de març del 2018

Deixar una resposta:

Please enter your comment!
Please enter your name here