EL PLE APROVA PER UNANIMITAT EL I PLA D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE FAURA

0
638

El document ha servit de base per modificar la Carta de Participació Ciutadana amb un llenguatge més inclusiu

Comunicat Ajuntament de Faura

L’Ajuntament de Faura ha ratificat el seu compromís per treballar a favor de la no-discriminació per raó de gènere amb l’aprovació, durant la celebració del Ple d’abril, del «I Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i hòmens de l’Ajuntament de Faura». El document, que ha rebut el vot favorable de tots els grups polítics, estableix una sèrie de mesures que s’aplicaran en la institució per tal de promoure la igualtat entre sexes de manera transversal en tota l’organització.

El document és un punt de partida per a treballar i donar exemple a la ciutadania en matèria d’igualtat. Per a la seua elaboració, que ha tingut el suport de la Diputació de València, s’ha dut a terme per primera vegada una diagnosi exhaustiva de les característiques de l’organització en relació al principi d’igualtat entre dones i homes, a
partir de la qual s’ha pogut dissenyar línies d’actuacions, que es concreten en 29 accions planificades, amb calendari d’execució i indicadors, per fer-ne el seguiment i facilitar-ne el compliment.

Per a poder fer realitat aquest Pla d’Igualtat s’ha constituit la Comissió d’Igualtat, integrada tant per representants dels grups municipals, com per alguns membres del personal de la plantilla. La Comissió s’encarregarà d’impulsar, assessorar i fer seguiment de les diferents propostes en matèria d’igualtat que recull el Pla.

Amb l’aprovació d’aquest Pla, que tindrà una duració de tres anys, fins al 2022, l’Ajuntament també s’ajusta al que marca la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i hòmens, i a la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Modificació de la Carta de Participació i aprovació del Pla d’actuació contra les agressions sexuals en les Festes d’Agost

Aprofitant l’aprovació del Pla d’Igualtat, i ajustant-se al que hi estableix, el Ple també ha aprovat per unanimitat la modificació de la Carta de Participació Ciutadana amb l’objecte de potenciar la utilització d’un llenguatge no sexista ni discriminatori en la comunicació oral, escrita i visual de l’Ajuntament, essencialment adaptant la figura del “Defensor del Veí” a un lleguatge igualitari com el “Defensor del Veïnat”.

Dins del compromís de l’Ajuntament de Faura per promoure un poble més igualitari, respectuós i lliure d’actituds violentes, sexistes i discriminatòries, el Ple també va aprovar per unanimitat el «Pla d’Actuació contra les Agressions Sexuals en les Festes d’Agost de
Faura».

Aquest Pla d’actuació pretén generar espais de festa sense violència, on relacionar-se de manera segura i sensibilitzar respecte a les actituds sexistes i discriminatòries. Per a això, s’ha establert un procediment que determina com actuar davant d’una agressió sexual.

Els agents implicats en aquest Pla d’actuació que contribuiran especialment al seu efectiu compliment seran l’Ajuntament de Faura, la Policia Local, la Guàrdia Civil, els serveis sanitaris i els Ens Festers (Comissió de Festes, penyes, etc.). Per a tots ells, el Pla estableix un procediment d’actuació coordinada. També recull la posada en marxa d’una campanya de prevenció i sensibilització sobre les agressions sexistes en Festes.

D’altra banda, els dos plans, tant el d’Igualtat com el d’actuació contra les agressions sexuals, es difondran tant a la pàgina web municipal (www.faura.es), com a les xarxes socials municipals i al portal de transparència.

Declaració de La Rodana coma Paratge Natural Municipal i sorteig de les meses electorals

En la mateixa sessió plenària es va aprovar amb el vot favorable de tots els grups municipals sol•licitar la declaració de Paratge Natural Municipal de La Rodana a la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, com una iniciativa conjunta dels Ajuntaments de Faura i Benifairó de Les Valls. El representant per a la tramitació conjunta d’aquest expedient serà l’Alcaldia de l’Ajuntament de Benifairó de Les Valls.

Així mateix, va tindre lloc l’elecció dels ciutadans i ciutadanes que formaran part de les Meses Electorals per al 28 d’abril, dia de les Eleccions Generals i Autonòmiques. El sorteig, a l’igual que la resta de la sessió plenària, es va fer al nou Saló de Plens i es va poder seguir en directe a través de la pàgina de Facebook de l’Ajuntament.

Creació de places d’agent de la Policia Local

Per últim, en la sessió plenària es va aprovar de manera unànime una proposició d’urgència sobre la creació de places d’agent de la Policia Local de Faura en què es sol•licitava a la Delegació del Govern en la Comunitat Valenciana que estudie la possibilitat de crear i ofertar noves places d’agents en el cos de la Policia Local de Faura amb la finalitat de prestar un servei adequat de vigilància i seguretat. En cas que la Delegació del Govern ho acceptara, l’Ajuntament de Faura tindria via lliure per començar el procés per augmentar definitivament el número de policies locals del municipi, actualment limitat per les últimes lleis pressupostàries de l’Estat que no permeten la incorporació de nou personal al sector públic.

8 d’abril de 2019

Deixar una resposta:

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí