L’AJUNTAMENT D’ALMENARA CONVOCA UNA BORSA D’OCUPACIÓ TEMPORAL DEL PLA EXTRA PER A CONTRACTACIONS DE SUPORT A LA BRIGADA MUNICIPAL D’OBRES I SERVEIS

0
376

Des de hui poden presentar les sol·licituds les persones interessades

L’Ajuntament d’Almenara ha publicat les bases per a la creació i regulació d’una borsa de treball, per a la selecció, a través d’un concurs, de personal temporal mitjançant contractació laboral temporal per a reforçar la Brigada Municipal d’Obres i Serveis en els moments de l’any que siga necessari, especialment per Pasqua, temporada d’estiu i festes. Aquesta borsa es correspon amb el denominat “Pla Extra” d’ocupació impulsat des de l’Ajuntament d’Almenara.

Les tasques consistiran en el suport a la Brigada d’Obres en l’acompliment dels treballs i necessitats pròpies de les diverses especialitats i oficis per a neteja de platges, així com per celebració d’actes lúdics, festius i esportius que suposen un increment ocasional i imprevisible de l’activitat que provoquen oscil·lacions que suposen un desajustament temporal en les necessitats del servei.

Al mateix temps, la contractació també serà per a la realització en general de totes les tasques anàlogues o complementàries que s’estimen convenients al servei i que des de la regidoria corresponent se li assignen, estant relacionades amb la missió del lloc.

Les persones interessades i que complisquen amb els requisits de la convocatòria podran remetre des de hui les seues sol·licituds a través de la seu electrònica, del Registre Municipal o per qualsevol dels espais legals establits. Aquestes sol·licituds es podran anar presentant fins al 31 de desembre, perquè s’aniran realitzant diverses crides.

Les bases de la convocatòria, així com els requisits que han de complir les persones aspirants, les característiques del procés de selecció i Tribunal, així com el model per a la sol·licitud es poden consultar en tant en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Almenara, en el Tauler d’anuncis allotjat en la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Almenara (https://almenara.sedelectronica.es/info.0) i en el Portal de Transparència de l’Ajuntament d’Almenara (https://almenara.sedelectronica.es/transparency).

Deixar una resposta:

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí