L’AJUNTAMENT DE FAURA APROVA EL PRESSUPOST PER A 2019

0
379

Els comptes es caracteritzen, un any més, per l’equilibri pressupostari

Comunicat Ajuntament de Faura

Amb els vots a favor del Grup Municipal Socialista i PP i el vot en contra de Junts per Faura, l’Ajuntament de Faura ha aprovat el pressupost per a l’exercici 2019, que ascendeix a 1.838.885,82 euros i que es caracteritza, un any més, per l’equilibri pressupostari.

Tal com es va fer l’any passat, per a l’elaboració d’una part d’aquestos pressupostos es va posar en marxa «Faura Participa», una plataforma online que té per objectiu la participació ciutadana. Tots els veïns i veïnes poden registrar-se gratuïtament i fer ús d’ella per proposar millores municipals amb càrrec als comptes generals. La plataforma va habilitar-se per rebre suggeriments durant un mes, concretament entre el 26 d’octubre i el 27 de novembre.

«Faura Participa» ha rebut quatre propostes, de les que dues, a priori i a falta de l’informe dels serveis tècnics municipals, semblen que s’ajusten al que estableix l’article 49 de la Carta de Participació, és a dir, “les propostes d’inversions es refereixen a obra nova, reparació o modificació de les existents, o a adquisició de béns o equipaments
municipals”. Una vegada estiga l’informe dels serveis tècnics, i l’Ajuntament estudie i avalue la viabilitat jurídica i econòmica, obrirà un termini perquè els ciutadans les voten i decidisquen la prioritat d’una part de les inversions per a l’any 2019. En aquest procés de
votació també estaran les propostes de l’any passat (adaptació de totes les voreres a les persones amb mobilitat reduïda i la supressió de voreres al nucli antic) i que, per motius tècnics, no es va poder dur endavant la fase de votació.

L’avantprojecte dels pressupostos, a més, va ser presentat en audiència pública uns dies abans de la celebració del Ple extraordinari on va ser aprovat, continuant així amb el procés de participació ciutadana i tractant d’involucrar al màxim als veïns i veïnes en les decisions de l’Ajuntament.

Per últim, apostant també per la claredat en els comptes, les xifres han sigut penjades en el portal de Transparència de la seu electrònica de l’Ajuntament
(https://faura.sedelectronica.es/transparency/558b44f1-c7d7-4f5f-8728-7384a66e9119/),
de manera que qualsevol persona interessada pot consultar totes les partides destinades a cadascun dels capítols del pressupost.

2 de gener de 2019

Deixar una resposta:

Please enter your comment!
Please enter your name here