L’AJUNTAMENT DE FAURA S’ADHEREIX A LES REIVINDICACIONS DE LA VAGA FEMINISTA

0
612

La Junta de Govern Local ha aprovat una moció amb motiu del 8 de Març

Comunicat de premsa de l’Ajuntament de Faura

Davant la proximitat del 8 de Març, Dia Internacional de la Dona, la Junta de Govern Local ha aprovat una sèrie d’acords, reiterant així el seu compromís amb l’eliminació de la discriminació laboral, econòmica i social de les dones. Per a eixe dia, el moviment feminista, amb el suport d’organitzacions i col•lectius polítics, socials i sindicals, ha convocat una vaga global de dones, així com una convocatòria general (convocada a nivell nacional per la Comissió de 8 de Març) a la vaga laboral, de cures i de consum de les dones al llarg de la nostra geografia. Per aquest motiu, l’Ajuntament ha aprovat recolzar aquesta convocatòria facilitant el seu desenvolupament pel que fa a les seues treballadores.

Així mateix, també ha acordat estudiar la possibilitat de redactar un Pla d’Igualtat tant per a l’Ajuntament com per al municipi; així com traslladar al Govern central la seua preocupació per la situació de discriminació que pateixen les dones i demanarà que es contemplen els recursos suficients perquè l’aplicació de la Llei 3/2007 del 22 de març per la igualtat efectiva de dones i hòmens siga eficaç. En eixe sentit, es reclamarà al Govern Espanyol que inicie els tràmits per aprovar una llei d’equiparació efectiva salarial entre hòmens i dones i que destine recursos en Inspecció del Treball i Seguretat Social per a detectar i sancionar discriminacions directes i indirectes salarials per raó de sexe.

Pel que fa a les Administracions Públiques relacionades amb la matèria, el Consistori les instarà a equiparar els permisos de paternitat i maternitat i que siguen intransferibles i cent per cent remunerats, amb el calendari d’implementació respectiu.

Un altre punt d’aquesta proposta aprovada en la Junta de Govern Local destaca la necessitat d’integrar el principi d’igualtat de tracte i oportunitats entre dones i hòmens, especialment en els àmbits següents: accés i promoció en l’ocupació; eradicació de la violència de gènere; educació; pensions; salut; esport, representació política i social; investigació; desenvolupament i innovació; societat de la informació, cultura, política exterior, cooperació al desenvolupament i en el medi rural.

6 de març de 2018

Deixar una resposta:

Please enter your comment!
Please enter your name here