Permisos i obligacions de les persones treballadores en les eleccions del 23J

0
485

CCOO PV informa dels permisos retribuïts i no recuperables de les persones treballadores la jornada laboral de les quals coincidisca amb el període de votació de les eleccions generals del diumenge dia 23 de juliol

Les persones treballadores l’horari de les quals no coincidisca amb el de la votació (de 9 a 20 hores) o ho faça per un període inferior a dues hores: no tenen dret a permís retribuït.

Les persones treballadores l’horari de les quals coincidisca en dues o més hores i menys de quatre: gaudiran d’un permís retribuït de dues hores.

Les persones treballadores l’horari de les quals coincidisca en quatre o més hores però menys de sis: gaudiran de permís retribuït de tres hores.

Les persones treballadores l’horari de les quals coincidisca en sis o més hores: gaudiran de permís retribuït de quatre hores.

En tots els supòsits anteriors, quan per tractar-se de persones treballadores contractades a temps parcial realitzaren aquestes una jornada inferior a l’habitual en l’activitat, la durada del permís abans ressenyat es redueix en proporció a la relació entre la jornada de treball que desenvolupen i la jornada habitual de les persones treballadores contractades a temps complet en la mateixa empresa.

Correspon a l’empresa, sobre la base de l’organització del treball, la distribució del període en què les persones treballadores disposen del permís per a acudir a votar.

Atenció. Cal tenir en compte que és l’empresa qui decideix com distribuir els permisos als seus treballadors i a les seues treballadores. A més pot sol·licitar als seus empleats i empleades que justifiquen que han utilitzat el temps del permís a anar a votar. Per això, les persones treballadores han d’aportar el justificant corresponent (model oficial signat pel president/a de la mesa electoral).

Cal preavisar i demanar justificant.

Per a continuar llegint punxe ací

Deixar una resposta:

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí