FAURA POSARÀ EN MARXA UN CONSELL CONSULTIU ESPECIAL COVID-19

0
631

L’Ajuntament ha celebrat la primera sessió ordinària del Ple des de la declaració de l’estat d’alarma

El saló de Plens de l’Ajuntament de Faura ha tornat a acollir la celebració d’una sessió ordinària, la primera des que es va decretar l’estat d’alarma ocasionada per la pandèmia de la COVID-19. Durant la sessió, s’ha aprovat per unanimitat la proposició que l’Alcaldia ha portat al Ple en nom de les tres forces polítiques amb representació municipal per tal que es cree un Consell Consultiu Especial COVID-19, amb la intenció de seguir treballant units en les següents fases de desconfinament i en la reconstrucció de l’economia municipal. Aquest Consell, que tindrà com a objectius assessorar a l’Ajuntament sobre avaluació de mesures i polítiques públiques COVID19, adaptació de polítiques i recursos a Plans Especials d’altres Administracions i preparació futures situacions de crisi, estarà format per tres comissions. Una per a cadascun d’aquestos objectius. Formaran part del Consell els regidors de l’Ajuntament, un representant de les associacions i entitats enregistrats al registre d’associacions, i un representant d’UGT, CCOO i Valls Comerç. La possibilitat de constituir aquest Consell ve recollida en l’article 83 de la Carta de Participació Ciutadana de Faura, que està en vigor.

FAURA SE SUMA A LES REIVINDICACIONS DE LA FVMP I LA FEMP

El Ple ha aprovat també per unanimitat que l’Ajuntament se sume a les reivindicacions de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) en la seua declaració institucional de 15 d’abril sobre la “Unió del municipalisme valencià enfront del Coronavirus” per a la reconstrucció econòmica i social de la Comunitat Valenciana, on, entre altres coses, s’insta al Govern d’Espanya que els ajuntaments puguen disposar del 100% del superàvit i dels romanents de tresoreria, així com que s’autoritzen les despeses en serveis de manera que les entitats locals puguen realitzar ajudes a PIMES, autònoms, xicotet comerç per a fer costat al teixit empresarial local.

La Federació Espanyola de Municipis i Províncies també ha aprovat un decàleg que complementa al de la FVMP, al que també ha mostrat la seua conformitat el Ple.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS

Quant a les mocions presentades pels grups polítics, el Grup Municipal Socialista i Junts per Faura han portat al Ple un total de 9 propostes conjuntes, totes elles referides a diversos aspectes relacionats amb les conseqüències derivades de la crisi del coronavirus, ja siga en l’àmbit econòmic, sanitari o social. Totes elles han sigut aprovades per unanimitat.

La primera d’aquestes propostes pretén que s’active un nou Pla d’Ocupació conjuntament amb la Generalitat, amb la sol•licitud de la transferència de competències, si s’escau, per tal de fer front a la situació generada per la COVID-19.

Una altra moció conjunta ha estat referida al comerç de proximitat, per tal que es realitzen més campanyes de conscienciació i de promoció del xicotet comerç, davant la incidència que ha tingut la COVID-19 en l’economia local.

També basada en la COVID-19 han presentat una proposició per a que s’estudie signar un protocol de col•laboració amb el Laboratori de Global Omnium, Gamaser (General d’Anàlisi, Materials i Serveis, SL) per implantar un mètode de vigilància epidemiològica mitjançant l’anàlisi molecular que permet detectar la COVID-19 a les aigües de claveguera i residuals.

Orientada a la «nova normalitat» i a la possibilitat de practicar esport i per tal de compensar la paralització de les activitats esportives saludables promocionades, el Grup Municipal Socialista i Junts per Faura han proposat elaborar un Pla d’activitats esportives alternatives a l’aire lliure que substituïsquen als anteriors programes, amb especial atenció a les persones especialment vulnerables, i atenent a totes les normes dictades per les autoritats sanitàries. En eixa línia, també han presentat una proposta perquè s’elabore un Pla Especial d’Activitats Culturals a l’aire lliure que permeta recuperar en certa manera les activitats culturals sense perdre de vista les normes sanitàries.

Una altra de les propostes conjuntes ha estat centrada en l’àmbit econòmic i, concretament, en facilitar el pagament d’impostos i taxes municipals. Així, han plantejat treballar amb la Diputació de València per tal d’oferir un servei personalitzat per facilitar el pagament i el fraccionament d’impostos i taxes municipals per als exercicis 2020-2021, així, com també amb l’empresa concessionària de l’aigua potable, per a la tramitació d’exempcions i bonificacions, si s’escau, d’acord amb els Serveis Socials de la Mancomunitat de les Valls.

En l’àmbit sanitari, han portat al Ple una proposta de suport al sistema sanitari públic i universal. A més, l’acord apunta la necessitat que es mostre el compromís d’augmentar els pressupostos públics destinats a aquest objectiu i de promoure l’estudi de reformes que li permeten assegurar una adequada planificació estratègica basada en l’evidència científica i el compliment dels principis d’equitat.

En eixe mateix sentit, han presentat una moció per garantir uns serveis públics de qualitat. Segons l’acord, l’Ajuntament de Faura instarà al Consell a continuar aprofundint en la construcció d’uns serveis públics forts com a garantia d’igualtat i qualitat de vida dels valencians i valencianes. A més, instarà al Govern Central a modificar la normativa per blindar la inversió en els serveis públics i impulsar una àmplia reforma tributària en un sentit progressiu que incloga una aportació de les grans fortunes per a sufragar l’enfortiment dels serveis públics.

Per últim, el Grup Municipal Socialista i Junts per Faura han defensat conjuntament un Pla Europeu de Reconstrucció contra la crisi de la COVID-19, que que en la mesura del possible aposte per una política de mutualització del deute a través de l’emissió d’eurobonos que no supose una reducció en inversió pública a llarg termini.

Per la seua banda, el Grup Popular ha portat al Ple una moció en suport al sector taurí valencià, perquè l’Ajuntament inste a la Generalitat que s’aprove un Pla de Recuperació i Promoció del Sector Taurí Valencià. Així mateix, segons un altre dels acords, s’instarà al Govern Central que suprimisca el pagament de la quota d’autònoms del sector, o la seua
devolució, des que es va decretar l’estat d’alarma. La proposta ha sigut aprovada amb els vots a favor del Grup Municipal Socialista i el PP, i l’abstenció de Junts per Faura.

Per últim, el Grup Popular ha presentat una proposició perquè la Generalitat Valenciana continue treballant en l’adopció de diferents mesures per a pal•liar els efectes produïts per aquesta crisi sanitària al món universitari com podria ser la rebaixa de la matrícula en proporció al temps que l’estudiant no ha tingut educació presencial o la compensació amb altres reduccions en taxes, com la referida a l’expedició de títols acadèmics. La proposta ha sigut aprovada amb els vots a favor del PP i del Grup Municipal Socialista i el vot en contra de Junts per Faura.

28 de maig de 2020

Deixar una resposta:

Please enter your comment!
Please enter your name here