L’església vella de Quart 90 anys de propietat municipal per 400 pessetes

0
460

Quasi un segle ha passat des que Quart de les Valls va adquirir en ple domini l’església vella, actual casa de la cultura

En este mes de juny del 2021, es complixen 90 anys des que el municipi de Quart de les Valls va adquirir en ple domini l’església vella, actual Casa de la Cultura des de la tornada de la democràcia a finals dels anys 70.

El passat mes de febrer eldiario.es publicà les 34.961 immatriculacions gratuïtes de terrenys o edificis religiosos, per part de l’església catòlica, des de 1998 al 2015, en tot l’Estat, on figura també, en este immens llistat, l’església de culte parroquial de Sant Miquel Arcàngel de la localitat, gràcies a la llei del govern de José María Aznar. Per això, encara cobra més valor que esta església vella, de gran interès històric i cultural, construïda en el segle XVII i en l’actualitat qualificat com a Monument Històric Artístic Nacional, siga de propietat municipal i a més, un símbol actiu i testimoni dels actes culturals del nostre xicotet municipi de la Vall de Segó.

Podcast de la informació publicada – Per a escoltar en el mòbil, tocar el text: Reproduir en Navegador

En els anys 20 i 30 del passat segle, va ser un desig reiterat del poble que este edifici de titularitat eclesiàstica fora possessió del municipi, com queda registrat en els documents de l’època. Les gestions per a l’adquisició de l’edifici ja van començar l’any 1930, essent alcalde Francisco Segarra. En una reunió que es va celebrar a la Casa Capitular es va acordar adquirir l’immoble «costara lo que costara».

No va ser fins l’arribada del primer període democràtic del segle XX, la II República, quan es materialitzà definitivament l’adquisició del edifici, convertint-se en una de les primeres gestions de l’estrenat govern municipal republicà. En la sessió del plenari municipal del 5 de maig de 1931, es va acordar per unanimitat, que l’alcalde republicà Pasqual Sevillà, realitzara les oportunes gestions amb la finalitat de reintegrar l’església vella al patrimoni municipal. Al juny de 1931 l’Ajuntament de Quart de les Valls va aconseguir finalment adquirir l’immoble de l’església per un preu de 400 pessetes. L’escriptura es va realitzar a València davant el notari Miguel de Castells Adriaensens i fou inscrit en el Registre de la Propietat de Sagunt, en el Tom 1.032, llibre 21 de Quart de les Valls, full 220, finca núm. 245, inscripció 2a, com a pertanyent en ple domini al poble de Quart de les Valls. En la sessió del plenari municipal del 3 de desembre de 1931, la corporació municipal va quedar assabentada de la inscripció definitiva de l’edifici de l’església vella en el registre de la propietat a favor del municipi.

L’alcalde Pasqual Sevillà, en el llibret informatiu de l’ajuntament editat al gener de 1932 per als veïns del municipi, en el qual resumia els primers nou mesos de gestió, va escriure respecte a l’adquisició de l’església vella: «Ha sido un constante deseo del pueblo poseer en pleno dominio el Edificio Iglesia Vieja que se hallaba inscrita a nombre de la Iglesia. En una reunión celebrada en esta Casa Capitular siendo alcalde D. Francisco Segarra, a la que yo asistí, se acordó por unanimidad adquirir el indicado inmueble costase lo que costase y entablar si fuese necesario el pleito correspondiente. El ayuntamiento me dio amplias facultades y después de las oportunas gestiones se compró el edificio Iglesia Vieja por la cantidad de 400 pesetas, según escritura ante el Notario de Valencia D. Miguel de Castells, e inscrito en el Registro de la Propiedad de Sagunto al Tomo, 1.032. Libro, 21 de Cuart de les Valls, Folio, 220. Finca nº.1.245, Inscripción 2.ª perteneciendo en pleno dominio al pueblo de Cuart de les Valls».

En juliol de 1931 es van elaborar unes bases per a fer un contracte de lloguer de l’edifici per traure rendiment econòmic per a les arques municipals. Diferents interessats van firmar contracte i van utilitzar l’edifici com magatzem durant la II República i també en la posterior dictadura franquista. L’edifici vell va necessitar algunes reparacions, com va quedar registrat en la sessió del 13 de octubre de 1932, en la qual es van acordar per unanimitat, dur a terme les reparacions indispensables, entre elles el sostre per evitar les goteres en dia de pluja.

Amb la tornada de la democràcia després de la mort del dictador en 1975, va tornar també el municipalisme i amb ell les subvencions que serviren per reformar, millorar i condicionar els edificis antics. A diferencia del Convent Servita que existia en la localitat i que va ser enderrocat en els anys 60 durant la dictadura franquista, l’església vella, més antiga que el convent, va arribar al canvi democràtic sent oficialment i administrativament de titularitat municipal des de juny de 1931. Al estar inscrit com a patrimoni municipal des de 1931, les diferents corporacions municipals elegides democràticament, l’han anat convertint des de 1982 en un edifici d’espai polivalent, que ha esdevingut el cor de la vida cultural de la localitat fins l’actualitat.

Des de l’Associació Memòria Històrica de Quart de les Valls «El Molí», aportaran estes dades històriques de caràcter local a l’Ajuntament i demanaran mitjançant una sol·licitud que siguen incloses en el panell informatiu que presidix la façana de l’església vella, actual Casa de la Cultura, patrimoni municipal des de juny de 1931.

Deixar una resposta:

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí