EL CONSELL CONSULTIU ESPECIAL COVID 19 COMENÇA A TREBALLAR A FAURA

0
738

Celebrada la reunió constitutiva després de la sessió plenària

Després del Ple, ha tingut lloc, sota la presidència de l’alcalde de Faura, Toni Gaspar, l’acte de constitució del Consell Consultiu Especial COVID-19 a la plaça mestre Enric Garcés, on han assistit vora 30 persones en representació de les diverses associacions enregistrades al Registre d’Associacions, dels sindicats UGT i CCOO i de  Valls Comerç.

La seua creació va ser aprovada per unanimitat durant la sessió plenària del mes de maig, a proposta d’Alcaldia i en nom de les tres forces polítiques amb representació municipal. El fonament per constituir-la està recollida en l’article 83 de la Carta de Participació Ciutadana de Faura.

Per a fer més operatiu el Consell Consultiu s’han conformat tres comissions: la d’avaluació de mesures i polítiques públiques front al COVID19, la d’adaptació de polítiques i recursos a Plans Especials d’altres Administracions i la de preparació de futures situacions de crisi.

Les comissions estan presidides pels tres portaveus dels grups polítics municipals que són a més vicepresidents del Consell. L’elecció s’ha fet a través d’un sorteig durant la celebració de la sessió ordinària del Ple de juliol.

Així doncs, José Fidel Centelles, portaveu del PP serà el vicepresident de la Comissió d’avaluació de mesures i polítiques públiques front al COVID19, i que avaluarà totes les accions, mesures i iniciatives de les diferents regidories i serveis municipals al voltant de la pandèmia. També avaluarà els diferents impactes de les accions i les mesures d’altres administracions que tinguen una incidència directa en el nostre poble o terme per si s’escau elevar propostes de millora.

D’altra banda, Consol Duran, portaveu del Grup Municipal Socialista, serà la vicepresidenta de la Comissió d’adaptació de polítiques i recursos a plans especials d’altres administracions, on s’estudiaran i valoraran les iniciatives i coordenades de l’adaptació dels recursos públics que vinguen d’altres administracions amb ocasió dels plans de reconstrucció (proposant un ordre de prioritats). També es farà el mateix amb les inversions municipals, respectant els processos de participació, i serveis municipals que puguen ser susceptibles de tenir reflex en els pròxims exercicis pressupostaris.

Per últim, Domènec Garcia, portaveu de Junts per Faura, estarà al capdavant de la Comissió de preparació de futures situacions de crisi on s’avaluaran els diferents plans de contingència existents a l’Ajuntament i s’elaborarà un protocol d’actuació segons les circumstàncies passades i en previsió de futures situacions extraordinàries.

Estes comissions es reuniran amb autoregulació, però hauran de tenir les conclusions abans del 14 de setembre per a poder convocar altra vegada el Consell Consultiu que redactarà el document final que elevarà al Ple ordinari de setembre.

23 de juliol de 2020

Deixar una resposta:

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí