Les Xarangues tenen cita en el «1r Concurs de Xarangues de Quart de les Valls»

1
992

BASES 1r CONCURS DE XARANGUES DE QUART DE LES VALLS

Primera.- ACTUACIÓ

El 27 d’agost de 2022, en la plaça Sant Miquel, se celebrarà el “I concurs de Xarangues de Quart de les Valls” a la localitat de Quart de les Valls.

A les 16h començarem amb una xicoteta desfilada de 5-10 minuts per arribar al lloc de concentració del concurs. Cada xaranga eixirà d’un lloc diferent del municipi (aquest punt  de partida serà notificat per l’organitació a cada xaranga). Una volta estiguen totes les xarangues en el lloc de concentració, donarem inici al concurs de xarangues.

Primer es farà la presentació de la xaranga actuant i, tot seguit, tindrà lloc una xicoteta desfilada de 30 metres per accedir a la plaça on es realitzarà el concurs, on hi haurà una zona delimitada per tanques al centre de la plaça, que serà l’espai amb el que comptarà la xaranga per a la seua actuació, estant envoltada per la gent i creant així un ambient únic  però amb mesures de seguretat per als músics.

L’actuació del concurs serà entre 15-20 minuts màxim, en cas de sobrepasar el temps, el jurat penalitzarà amb 5 punts per minut excedit.

Els organitzadors seràn l’Ajuntament de Quart de les Valls, el Consell de la Joventut i els Festers 2022.

Segona.- PARTICIPANTS

Podràn participar un màxim de 5 xarangues, professionals o aficionades, els músics de les quals no tenen limitació d’edat.

El número de músics per cada xaranga serà entre 7 i 20 músics, i serà controlat per l’organització abans de començar el concurs.

Cap músic podrà participar amb dues xarangues inscrites en el concurs. (En cas d’incompliment, les dos xarangues serán descalificades, no tenint posibilitat de rebre cap premi).

Totes les xarangues poden presentar-se amb  el seu corresponent director, sense estar obligades a això. El director comptarà com a músic dins de la quota de participants, en el cas que es tinga. Per tant, és necessari adjuntar un llistat amb els noms dels participants.

Si el nombre de sol·licituds de xarangues fóra superior al nombre de places, s’efectuarà una elecció mitjançant vídeos de les xarangues participants en el concurs. La preselecció la realitzarà un jurat escollit per l’organització i es comunicarà als participants el 19 d’agost.

Les xarangues no seleccionades entraran a formar part d’un torn de reserva per cobrir els  incompliments de formalitat que pogueren produir-se al llarg del procediment.

Tercera.- JURAT I SISTEMA DE PUNTUACIÓ

Les pautes a avaluar pel jurat són:

  • 0-15 punts: Vestuari
  • 0-35 punts: Espectacle (posada en escena, ball i interacció amb la gent)
  • 0-50 punts: Qualitat musical

El jurat estarà compost per 5 membres. Seràn designats per l’Ajuntament estant tots ells relacionats en l’àmbit de la música.

Quarta.-  QUANTIA INDIVIDUALITZADA DELS PREMIS

Cadascuna de les xarangues participants rebrà la quantia económica de 150 € + 50 € de la devolució de la inscripció per la realització de l’acte. A més a més, a part d’aquesta quantitat es troben els premis del concurs.

Es concediràn els premis següents:

– Primer premi: 1.000€

– Premi dels festers 2022: 300 € (Per cada consumició, es rebrà una papereta on caldrà votar a 3 de les 5 xarangues, i la xaranga que més vots tinga, serà la guardonada per el premi dels festers 2022).

L’abonament de  la quantia de participació (150 €), la devolució de la inscripció (50 €) i el primer premi (1.000 €) es realitzarà en la setmana del 29 d’agost al 2 de setembre mitjançant transferència bancària al número de compte facilitat per cada xaranga, mentres que el premi dels festers, es realitzarà a la finalització del concurs i una volta fet el recompte de les paperetes.

Cinquena.- TERMINI D’INSCRIPCIÓ

El termini d’inscripció serà des de el 4 d’agost fins al 18 d’agost a les 19:00 hores, tots dos inclosos.

El cuota d’inscripció serà de 50 €, sent aquesta tornada a la finalització de l’acte. D’aquesta forma busquem el compromís per part de les xarangues inscrites.

Si alguna xaranga inscrita no fora seleccionada per passar el nombre màxim de participants, la cuota d’inscripció serà tornada en la major brevetat possible.

Les sol·licituds i el justificant de pagament d’inscripció es lliuraràn al correu electrònic d’alcaldia: alcaldia@quartdelesvalls.es

En quant a la elecció mitjançant vídeos de les xarangues participants en el concurs, els inscrits hauràn d’incloure en la sol·licitud un enllaç (com per exemple de youtube, Vimeo) amb un clip de video al respecte.

S’haurà d’incloure tota la informació de la xaranga que es demana en la fitxa d’inscripció adjunta.

Les xarangues interessades deuràn de presentar la fitxa d’inscripció per al concurs, el justificant de pagament d’inscripció, la corresponent fitxa de manteniment de tercers degudament complimentada i una pertinent descripció de la xaranga.

La presentació de la inscripció s’entén com l’acceptació de les bases del concurs.

Sisena.- CRITERIS DE GRADUACIÓ DE POSSIBLES INCOMPLIMENTS

L’organització es reserva el dret a modificar el contingut d’aquestes bases i es compromet a comunicar-ho a tots els participants el més prompte possible.

També es reserva el dret de la suspensió del concurs en cas que no hi haja un mínim de 4 xarangues inscrites.

Punxar el text en blau per a obtindre l’imprés d’inscripció «Fitxa d’inscripció per al concurs».

 

1 Comentari:

  1. Mi más sincera felicitación a los festeros de Quart por la programación del I concurso de Xarangues, toda una muestra de imaginación.

Deixar una resposta:

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí