L’escultura de Sant Peregrí de Quart de les Valls: l’imaginaria barroca del s. XVIII

0
461

Carme Rosario

Arran de la visita que vam fer amb el Col·lectiu pel Patrimoni Saguntí el passat 28 d’octubre, pels diferents pobles que conformen La Vall de Segó, vam reparar que, després de les moltes vicissituds a causa de les guerres passades, l’expropiació dels béns eclesiàstics i l’abandó que van sofrir molts antics convents, encara hi ha obres d’art que han aconseguit guanyar la batalla al temps i les circumstàncies. Una d’aquestes és l’escultura, que es conserva a l’església de Quart de les Valls i que, malgrat l’incendi que va patir el convent dels Servites i de les bandositats de la Guerra Civil amb la crema d’imatges, la talla ha perviscut fins hui.

L’obra en qüestió, segons sembla, es faria en el taller o en un cercle proper a l’escultor valencià del segle XVIII Ignasi Vergara. La imatge a la qual ens referim és la del patró del Convent que tenia l’Orde dels Servites a Quart: Sant Peregrí. Des del punt de vista formal és una acurada talla barroca elaborada per a ser vestida. És a dir, sols té esculpit el que és el cap, les mans i els peus, mentre que la resta es cobria amb l’hàbit de tela de l’orde al qual pertany. Açò era típic de l’imaginaria barroca. Però, què representaven aquestes imatges a l’època? Al Barroc s’assisteix a l’auge de l’exaltació de la Fe i l’Eucaristia, entre altres sagraments, i es popularitzen, més que a l’Edat Mitjana, les imatges de sants, de màrtirs així com les escenes de la Passió. El que es busca, dins de l’esperit de la Cotrareforma, és que les imatges han d’emocionar i han de despertar la devoció del fidel. Això s’aconseguia fent-les cada vegada més realistes, amb trets més naturalistes, mostrant el dolor expressat en els rostres esculpits que evoquen el martiri d’un sant en qüestió o el patiment de Crist. L’escultura que tenim a Quart condensa totes eixes característiques… per a seguir llegint ací

Deixar una resposta:

Please enter your comment!
Please enter your name here