PROP DE 270 VIVENDES DE FAURA JA HAN PASSAT LA INSPECCIÓ TÈCNICA  D’EDIFICIS

0
1223

Comunicat de premsa de l’Ajuntament de Faura

L’Ajuntament de Faura ha realitzat una intensa tasca informativa per tal d’advertir als propietaris d’edificis de més de 50 anys que estan obligats per llei a presentar aquest informe

L’estat de conservació de l’edifici, el compliment de la normativa vigent sobre accessibilitat universal i el grau d’eficiència energètica són les tres vessants que analitza l’Informe d’Avaluació d’Edificis, conegut com a IEE per les seues sigles en castellà. Es tracta d’un document que tenen obligació de presentar els edificis de més de 50 anys, segons estipulen diverses normatives de caràcter estatal i autonòmic (RD 7/2015, Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana i Llei 5/2014,  Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana). En el cas de Faura, aproximadament 270 vivendes ja han superat aquesta inspecció.

Pel que fa als habitatges unifamiliars, foren detectats per l’Ajuntament i comunicats als seus propietaris al voltant de 400 casos que havien de passar l’IEE. D’aquestos, prop de la meitat han aconseguit ja un informe favorable.

En el cas dels habitatges col•lectius, és a dir, les finques de més de 50 anys, han sigut detectats 66 casos que obliguen a aquestes comunitats de veïns a presentar el document que acredita que han superat aquesta inspecció tècnica. D’elles, un total de 22 finques ja ho han fet.

Malgrat que és una obligació regulada per l’Estat i per la Generalitat Valenciana que recau en els particulars, l’Ajuntament ha volgut informar tots aquells afectats, residents en edificis o vivendes de més de 50 anys, per tal d’advertir-los de la necessitat de presentar l’IEE i evitar que incórreguen en una infracció urbanística. En aquest sentit, des de l’Ajuntament s’han enviat cartes informatives, s’ha informat a través de les xarxes socials i s’han realitzat diverses audiències públiques com a mecanisme de proximitat i participació amb el veïnat.

En total, el Consistori ha organitzat quatre audiències públiques en diferents horaris, per tal que els afectats assistiren a aquella que millor li convinguera. D’aquesta manera, tots els faurers i faureres han pogut resoldre els seus dubtes sobre l’IEE.

No obstant això, l’Ajuntament seguirà recordant i informant de l’obligatorietat de superar aquesta inspecció,  que té una validesa de deu anys, ja que el seu compliment és imprescindible per a acollir-se a programes públics d’ajuda per al foment de la rehabilitació d’edificis. A més, l’incompliment també pot suposar la paralització en un procés de venda de l’immoble.

30 d’agost de 2018

Deixar una resposta:

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí