DESCOBREIX EL TEU PATRIMONI MEDIEVAL – Carme Rosario

0
1250

Per Carme Rosario Torrejón, llicenciada en Història de l’Art i doctorada d’Art Medieval en la Universitat de València. Guia oficial de Turisme. 

OBJECTIUS:

L’objectiu d’aquestes rutes és conéixer i aprofundir en l’art, l’arquitectura i la cultura del període medieval, sobretot centrat en l’etapa cristiana, més rica en restes materials, per tal de valorar el patrimoni que envolta la ciutat de Sagunt. Això, n’ajudarà a respectar-lo i protegir-lo en el futur, i al mateix temps, reforçar el camí perquè Sagunt siga declarada Patrimoni de la Humanitat per la Unesco.

En eixe sentit, i a partir de tot el que tenim al nostre abast, hem proposat 4 rutes temàtiques que se centraran en les restes immobles que es conserven al Castell, a la ciutat així com a l’entorn rural d’aquesta, demostrant així que la riquesa material de Sagunt, respecte al que s’ha conservat de l’Edat Mitjana, abasta un nombre considerable de restes patrimonials.

La primera visita està centrada en el Castell, i en ell s’estudiaran les construccions medievals tant d’època musulmana com d’època cristina. Una altra visita té la missió de revalorar el traçat urbanístic, centrat en els carrers principals d’època medieval com eren el Carrer Major, la Plaça de la Vila i el Carrer Cavallers, que recórren l’interior del perímetre murer i estan escalonats per una sèrie de palaus nobiliaris, edificis públics i religiosos. La tercera visita se centrarà en les alqueries medievals com a mostra d’hàbitat rural i dispers, que junt amb l’anàlisi de l’urbanisme de la ciutat que es veu a la visita prèvia, ajudarà a entendre millor com era la realitat urbana i social de la vila de Morvedre, així com l’organització del paisatge, els camins i els cursos d’aigua vitals per a tot el conjunt. Per últim, la quarta visita estarà orientada cap als edificis religiosos com són l’església d’El Salvador, Santa Maria i ermites que es troben tant dins de la trama urbana com a fora, però en un recorregut prou proper per a fer-lo a peu.

Amb totes aquestes visites, que tindran una durada d’unes dues hores i mitja, creem posar sobradament en valor i coneixement a la ciutadania la importància que va tindre Sagunt a l’Edat Mitjana, ja que a més a més de fer explicacions enfocades a aquelles restes materials existents intentarem aportar, en la mesura del possible, material gràfic per explicar edificis que actualment ja no es conserven o no estan íntegres, així com notícies referents a la cultura, la religiositat o la política pròpia de l’època, que s’exposarà en els espais pertinents i que té molt a veure amb allò que es veurà en cada moment.

ORGANIGRAMA DE LES VISITES

VISITA diumenge 6 de maig: El Castell medieval

No es podria entendre la vila de Morvedre en època medieval sense la fortalesa que la custodia. Aquesta és el Castell, que tant des d’època Califal fins la baixa Edat Mitjana va acomplir una funció defensiva, estratègica i de salvaguarda per a la població. En aquest recorregut ens trobarem a la plaça de la Vila o Plaça Major. D’ací emprendrem la pujada al Castell, visitant primer les muralles perimetrals inferiors així com la porta medieval que se situa al Nord. Ja que, abans d’entrar al Castell pròpiament,  es poden veure les muralles que donen a la Senda dels Lladres i estudiar la tècnica constructiva de la tàpia, tan típica de l’època musulmana, però també de la cristiana. A continuació entrarem a dintre del castell i explicarem quines eren les places fonamentals, entenent-se que segurament s’ocupava tot el perímetre que hi ha actualment. Des de la Saluquia fins on estava la torre Barrani, la residència del governador,  restes d’armament medieval com per exemple projectils de catapultes…, però també, com es “vivia” a dintre d’un espai així, quina relació té el castell amb la ciutat, etc.

COMENTARIS DE CARMEN ROSARIO SOBRE EL CASTELL MEDIEVAL

VISITA diumenge 13 de maig: La ciutat medieval: urbanisme i palaus senyorials. 

El punt de partida d’aquesta ruta serà a l’església d’El Salvador, que conforma i aglutina part del nou urbanisme medieval de la ciutat. El Raval d’El Salvador conforma el nou carrer de Morvedre, que estava a les portes de la Porta Ferrissa, una de les portes de la muralla. Caminarem pel Carrer Major  i, en aquest cas explicarem com s’articulava aquesta muralla pels carrers de Sagunt. Entrant pel carrer Major arribarem al passeig de ronda així com la torre que es pot veure en peu. Passarem per davant de cases nobles que estan encara in situ i d’altres que ja no es conserven, però de les quals tenim material gràfic. Una vegada arribats a la Plaça Major explicarem quina funció tenia aquesta a l’Edat Mitjana així com l’Almodí, els hospitals que hi havia, els forns, etc. Continuarem pel carrer Cavallers per visitar la casa dels Mallent, la dels Armengol i arribarem fins al mur de Santa Anna per veure on acabava la muralla i la porta de Terol, que baixava per la plaça de l’Hospital, en direcció a la porta de les Granotes.

COMENTARIS DE CARMEN ROSARIO SOBRE LA CIUTAT MEDIEVAL

VISITA diumenge 20 de maig: Un passeig rural: les alqueries de Morvedre. 

L’alqueria de l’Aigua Fresca i l’alqueria de Roc són els escassos exemples que resten a la nostra ciutat d’arquitectura d’aquest tipus. Les alqueries són unitats d’explotació de xicotets nuclis i que a la vegada comptaven amb xarxes defensives regionals; d’ací que tingueren cerques que les protegia. Estaven disperses a propòsit, ja que segons R. I Burns, eren reduïdes i cercaven les terres que treballaven els sarraïns per poder tornar el mateix dia al lloc de residència des del seu treball. Per tant estaríem davant d’un paisatge amb abundant poblament dispers i no de molt gran dimensió.  Per eixa raó, en aquesta visita hem plantejat un recorregut orientat  no sols a les restes arquitectòniques en si, sinó també al paisatge, el circuit de l’aigua així com les vies de comunicació, ja que tot aquest conglomerat és el que dóna raó de ser a aquestes alqueries i/o torres de defensa. Així, la nostra visita  partirà des dels afores de Sagunt, al pont d’Emili Llueca i, des del riu arribarem a l’alqueria de l’Aigua Fresca. Després pujarem fins al camí de les Valls, punt d’entrada a Sagunt des de l’Antiguitat, per arribar a la torre de Roc. Aquestes alqueries, segurament junt amb la de Gausa i altres edificis constituïen un flanc d’avantguarda que protegia la vila.

COMENTARIS DE CARMEN ROSARIO SOBRE LES ALQUERIES DE MORVEDRE

VISITA diumenge 27 de maig: Espais de religiositat cristiana: les ermites, esglésies i monestirs. 

Moltes vegades el que entenem per un Monestir o església és que és un espai destinat a l’oració i a la litúrgia en comunitat. És cert que ho és, però en època medieval una església o un convent podia també ser el lloc elegit pels monarques per celebrar les Corts o, en el cas concret del monestir o convent desenvolupar les feines de ser un lloc de residència per a la monarquia itinerant. En aquesta visita farem un estudi a l’església d’El Salvador, la més antiga de Sagunt, a les  ermites urbanes, que solen estar associades a la protecció d’un barri o raval, tot i que també n’hi havia fundades per devocions particulars. Moltes vegades sorgiren com a precedents de convents. Per exemple, els franciscans, abans d’establir-se en convents o monestirs residien en xicotets ermitoris. Seria el cas de les ermites que hi hagueren abans d’edificar-s’hi els convents de Sant Francesc i la Trinitat, pels quals passarem. Veurem també algunes de les ermites dedicades a cultes medievals com per exemple l’ermita de Sant Miquel, la de la Magdalena, que abans estava al Castell i  també té un origen medieval, com també el tenen la de Montserrat o Sant Cristòfol, així com la Confraria de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist. Continuarem el nostre recorregut en direcció a l’església de Santa Maria, com a mostra del gòtic millor conservat de la ciutat i acabarem en el convent de Santa Anna, que en origen es tractava d’un beateri femení medieval.

COMENTARIS DE CARMEN ROSARIO SOBRE ESPAIS DE RELIGIOSITAT CRISTIANA

Deixar una resposta:

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí