EL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A 2021 AUGMENTARÀ EN QUASI 350.000 EUROS GRÀCIES AL CREIXEMENT DELS INGRESSOS

0
463

Les despeses s’incrementaran per la neteja i desinfecció intensiva tant de la via pública com del CEIP Sant Vicent Ferrer a causa del coronavirus

Amb el vot a favor del Grup Municipal Socialista, PP i el vot en contra de Junts per Faura, l’Ajuntament ha aprovat el pressupost municipal per al 2021 durant l’última sessió plenària de l’any, que ascendirà a 2.501.510,47 euros. Una xifra que suposa un increment respecte a la de l’exercici passat de 343.970,47 euros, donat que l’anterior tenia una previsió de 2.157.540 euros. Aquesta diferència radica en l’augment de la previsió d’ingressos per a l’any que comença.

Per una banda, contribuiran a augmentar eixa partida les transferències de capital de la Diputació de València i, per altra, la taxa d’ocupació de domini públic en aplicació de l’ordenança que aprovà l’Ajuntament durant el passat mes de setembre. Aquesta nou impost permet cobrar a les empreses del sector elèctric per les seues instal•lacions de sòl, subsol o vol que estiga en sòl municipal, el que es concreta en les línies d’alta tensió que travessen el municipi.

Pel que respecta a les despeses, han augmentat les partides de manteniment de la via pública i, sobretot, la del CEIP Sant Vicent Ferrer, ja que, a causa de la pandèmia del coronavirus, cal intensificar la neteja i desinfecció.

El pressupost també reflecteix les inversions que es realitzaran amb el Pla d’Inversions de la Diputació de València que es concretaran en el condicionament estructural de l’edifici del carrer Major 54, més conegut com La Corbella, la renovació de la pavimentació de la pista del pavelló multiusos i la substitució de l’aigua calenta dels vestuaris del poliesportiu.

En l’apartat de despeses es manté la partida destinada al personal laboral temporal de neteja i manteniment de les vies públiques procedent del Pla d’Ocupació de l’any passat. Malgrat l’informe negatiu de secretària intervenció, on es diu que el foment de l’ocupació no és competència municipal, el que sí cap és ampliar amb recursos propis les quantitats subvencionades a través dels diferents programes de Labora, acreditant la necessitat de contractar a més persones de les que l’Ajuntament pot optar amb la subvenció. Amb aquesta inversió en el personal temporal de neteja el Govern busca un doble objectiu: ajudar a persones desocupades i continuar mantenint un bon nivell de neteja de les vies públiques.

Per altra part, ha augmentat la subvenció destinada al Club de Futbol Faura, ja que aquesta temporada, a més de comptar amb un equip de xiquetes, disposa d’un equip amateur femení. Amb aquest increment es pretén potenciar i fomentar el futbol femení i que puga visibilitzar-se.

Com recull la Carta de Participació i tal com es fa des de l’any 2017, s’ha obert un procés de participació perquè la ciutadana presente les seues propostes de cara a la confecció dels pressupostos municipals. Enguany, el procés va finalitzar el passat 13 de desembre sense que s’haja presentat cap proposta.

No obstant això, totes aquelles propostes presentades des de 2017 que compleixen els requisits que estableix la Carta de Participació, no han caigut en sac trencat. Es continua treballant en algunes d’elles, que requereixen d’un treball previ d’estudi i avaluació, com és el cas d’un parc calistenia. D’altres ja s’han realitzat, com la millora de l’accessibilitat de la Plaça Major.

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL
En un altre punt de l’orde del dia, el Ple ha aprovat per unanimitat la modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM) per a facilitar la celebració de sessions i l’exercici del vot telemàtic de forma no presencial. En aquests moments, a causa de la pandèmia i amb la declaració de l’Estat d’Alarma les institucions podien acollir-se a la celebració de sessions a distància de manera temporal, però l’Ajuntament s’ha adonat de la necessitat de tindre’l regulat per al futur d’una manera efectiva. Amb aquesta modificació del ROM es facilitarà l’assistència i el vot telemàtic dels regidors i les regidores davant malaltia o la impossibilitat d’acudir presencialment als plens.

NOTA DE REPARACIÓ PER A LA DECLARACIÓ DE PARATGE NATURAL MUNICIPAL DE LA RODANA
El Ple també ha aprovat amb el vot a favor de tots els partits polítics, la superfície definitiva que conformarà el Paratge Natural Municipal de La Rodana. Segons l’acord adoptat quedaran excloses d’eixa declaració les parcel•les amb construccions. A més, s’ha delegat en l’Alcaldia les competències del Ple sobre aquest expedient per a poder agilitar la tramitació.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS
Els tres grups polítics de l’Ajuntament de Faura, el Grup Municipal Socialista, PP i Junts per Faura, han presentat una moció conjunta per tal d’agrair a les Corts Valencianes que hagen promogut la iniciativa de la reforma de la Constitució perquè la competència en matèria de dret civil prevista en l’Estatut d’Autonomia Valencià tinga encaix dins de la Constitució. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

També de manera conjunta han portat al Ple una segona moció per a instar al Govern d’Espanya a aconseguir un Pacte per la Indústria del qual emane una futura Llei d’Indústria.

Junts per Faura ha presentat una proposició per tal de fer una revisió dels tràmits i gestions vinculades a les beques universitàries, amb l’objectiu d’agilitzar les convocatòries. La moció ha estat aprovada per unanimitat.

Per últim, el mateix grup ha portat a l’última sessió plenària de l’any una moció per a reafirmar la solidaritat i el suport de l’Ajuntament de Faura amb el poble saharauí i per  instar al Govern d’Espanya a que continue defensant davant l’ONU el pla de pau per a la lliure determinació del poble sahrauí. La moció ha estat aprovada perunanimitat.

5 de gener de 2021

Deixar una resposta:

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí