FAURA SIGNARÀ UN CONVENI AMB LA SAREB PER A LA CESSIÓ DE VIVENDA DESTINADA AL LLOGUER ACCESSIBLE

0
962

L’acord ha estat adoptat durant el Ple de Maig, on també s’ha aprovat una ordenança per a la prevenció i control del mosquit tigre

L’Ajuntament ha aprovat per unanimitat durant el Ple de maig adherir-se al conveni de col•laboració amb la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. (SAREB), per a la cessió de vivenda destinada al lloguer assequible. Mitjançant aquest acord, la SAREB destinarà durant un temps determinat part de les vivendes de la seua propietat al lloguer social o a l’allotjament de persones en especials circumstàncies de protecció sota la gestió municipal. Inicialment, la SAREB cedirà a l’Ajuntament un total de 12 vivendes, qui haurà d’abonar per aquestes una contraprestació mensual.

RECORD A LA VÍCTIMA MORTAL DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE DEL PORT DE SAGUNT
Durant la celebració de la sessió ordinària, l’alcalde, Toni Gaspar, ha volgut dedicar unes paraules de condol en record a l’última víctima mortal de la violència de gènere del Port de Sagunt. Un tràgic succés que va commocionar la comarca de El Camp de Morvedre el passat 9 de maig. Gaspar ha comdemnat l’assassinat i ha manifestat, en nom de tota la Corporació, el més absolut rebuig a qualsevol forma de violència masclista.

ORDENANÇA PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL DEL MOSQUIT TIGRE
En aquesta sessió ordinària del Ple també ha rebut el vot favorable de tots els partits polítics l’ordenança municipal reguladora de la prevenció i control dels mosquits i particularment del mosquit tigre en Faura. Una normativa que servirà per a regular les mesures necessàries per al control de les poblacions de mosquits i prioritàriament de l’espècie Aedes albopictus, minimitzant els efectes molestos i perjudicials que estos mosquits puguen ocasionar en la població resident o visitant del nostre municipi.

En aplicació d’aquesta ordenança, els veïns i veïnes de Faura deuran adoptar les mesures proposades sobre aquells objectes i elements susceptibles d’acumular aigua ubicats a l’exterior de les seues vivendes. L’Ajuntament vigilarà i garantirà el degut compliment d’aquesta norma, conjuntament amb la policia local i els serveis tècnics municipals. En cas d’incompliment, les infraccions seran sancionades amb multes que oscil•laran entre els 50 i els 1.000 euros. Malgrat la possibilitat de gravar les conductes inapropiades, l’ordenança no té una finalitat recaptatòria, sinó de conscienciació de la població, segons s’ha recalcat des de l’equip de Govern.

ADHESIÓ A L’AGÈNCIA VALENCIANA DE PROTECCIÓ DEL TERRITORI
En un altre punt de l’ordre del dia, s’ha aprovat per unanimitat l’adhesió de l’Ajuntament a l’Agència Valenciana de Protecció del Territori, un ens de la Generalitat que aglutinarà les potestats en matèria de protecció de la legalitat urbanística respecte d’infraccions comeses en sòl no urbanitzable en el territori dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Altres acords adoptats unànimement han estat, d’un costat, la supressió de la taxa i derogació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local de les instal•lacions de transport d’electricitat, gas, aigua, hidrocarburs i semblants, atesa la demanda interposada per Red Eléctrica; i, d’altre costat, les dues festes locals de Faura durant l’any 2022, que seran la festivitat de Sant Vicent Ferrer, 25 d’abril, i la festivitat de la Pujà de Santa Bàrbara, 22 d’agost.

DECLARACIÓ SOBRE L’ORIGEN DE LES BANDES DE MÚSICA
Durant la sessió, l’alcalde ha llegit un manifest institucional on Faura s’adhereix a la reclamació que la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) ha fet al Ministeri de Cultura perquè rectifique la referència sobre l’origen de les bandes de música valencianes en la publicació que es va difondre al BOE del Reial Decret 229/2021, de 30 de març, amb motiu de la declaració de les societats musicals valencianes com a Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS
El Grup Municipal Socialista ha portat al Ple una moció per a que s’inste a la Mancomunitat de Les Valls a estudiar amb l’empresa adjudicatària del servei de recollida de residus urbans la possibilitat d’implantar contenidors accessibles, donat que les obertures dels contenidors actuals són inassolibles per a persones amb mobilitat reduïda i comporten dificultats per al col•lectiu de persones majors. La moció ha estat aprovada per unanimitat.

Per la seua banda, el Grup Junts per Faura ha presentat una moció per instar al Govern de l’Estat a que retire el pla per a implantar peatges a tota la xarxa estatal de carreteres a partir de l’any 2024. En altres punts de la mateixa proposta s’insta al Govern central a que presente un pla de xoc amb finançament suficient per a la millora de tota la xarxa de rodalies de l’Estat i que redacte el projecte del tren de la costa entre Dénia i Gandia, entre altres qüestions. La moció ha estat aprovada per unanimitat.

Una altra de les mocions que Junts per Faura ha portat al Ple de maig s’ha centrat en la figura de l’escriptor Enric Valor, a qui el grup ha proposat dedicar-li un carrer, plaça o avinguda que quede lliure. A més, ha plantejat instar a la Generalitat Valenciana a iniciar els tràmits perquè Enric Valor siga condecorat amb l’Alta Distinció de la Generalitat Valenciana. La moció ha estat aprovada amb el vot favorable de tots els partits polítics.

El grup també ha presentat en la sessió ordinària una proposició perquè l’Ajuntament de Faura condemne els bombardejos d’Israel sobre la Franja de Gaza i la mort de més de 200 persones palestines, entre elles més de 50 menors d’edat, i de 10 israelians. La moció ha estat ampliada, a petició del Grup Municipal Socialista, amb el text de la Proposició No de Llei presentada a Les Corts Valencianes el passat 20 de maig pels grups que conformen el Govern del Botànic (PSPV-PSOE, Compromís i Unides Podem), de suport a UNRWA (Agència de Nacions Unides per a la població refugiada de Palestina) i solidaritat amb els i les refugiades de Palestina. La moció ha estat aprovada per unanimitat.

D’altra banda i de cara a la celebració del Dia Internacional de l’Orgull LGTB, Junts per Faura ha portat al Ple una moció per tal que es realitze una denúncia explícita contra la lgtbfòbia i que, com a mostra pública i visible, amb motiu del 28 de juny es penge al balcó de l’ajuntament la bandera arc iris del moviment LGTB+. A més, s’ha insistit en que des del Govern local es continue treballant i posant en marxa mesures per promoure el respecte a la diversitat i eradicar aquesta xacra social. La proposició ha estat aprovada amb els vots a favor de tots els membres del plenari.

Per últim, Junts per Faura ha presentat una proposició per a instar al Govern de l’Estat i als diferents agents socials perquè estudien la possibilitat d’incorporar un nou permís de menstruació i climateri en els diferents convenis que regulen els drets de les treballadores, així com perquè el departament jurídic municipal emeta un inorme sobre si es podria implantar a l’Ajuntament de Faura.

5 de juny de 2021

Deixar una resposta:

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí