EL PLE APROVA EL «PACES» PER ENCAMINAR FAURA CAP A UN FUTUR MÉS SOSTENIBLE

0
299

El document conté les directrius que s’aplicaran per a lluitar contra el canvi climàtic i utilitzar formes d’energia més segures i assequibles

El Ple de febrer ha aprovat per unanimitat el Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible (PACES) per al municipi de Faura. Un document estratègic de planificació energètica i climàtica que conté les accions que el municipi ha de dur a terme per superar els objectius establerts per la UE per a l’any 2030, com són la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, l’aposta per les energies renovables i la lluita contra el canvi climàtic, tant en la seua activitat com a institució, com amb la difusió de bones pràctiques entre la ciutadania.

El PACES és resultat del treball desenvolupat per la Diputació de València després que l’Ajuntament aprovara en la sessió plenària de desembre de 2016 la seua adhesió al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia Sostenible, del Parlament Europeu, que es fundamentava en la mitigació, l’adaptació i l’energia segura, sostenible i assequible.

Per tal de concretar les accions que permetran acomplir els seus compromisos polítics, l’Ajuntament ha realitzat, prèviament, una Avaluació de Riscos i Vulnerabilitat front al Canvi Climàtic (ARVCC) i un Inventari d’Emissions de Referència (IER), pilar central de les PACES que identifica les principals fonts d’emissions de CO2 i el seu respectiu potencial de reducció, que, com a mínim, s’han de reduir en un 40% abans de 2030.

ADHESIÓ AL SERVEI D’ARQUITECTURA TÈCNICA DE LA MANCOMUNITAT
Una altra proposta aprovada per unanimitat ha sigut la referida a l’adhesió al “Servei d’assistència tècnica en la modalitat d’Arquitectura Tècnica”, implantat per la Mancomunitat de les Valls. Amb aquest acord adoptat al Ple, Faura podrà fer ús d’aquest servei, assumint un compromís de permanència de 36 mesos com a mínim. Este nou servei permet als ajuntaments de Les Valls que s’adherisquen cobrir, d’un costat, les necessitats pròpies d’aquesta modalitat, ja que de manera independent no disposen de pressupost suficient perquè formen part de les seues plantilles de manera permanet, i d’altre costat, donar compliment al que estableix la llei.

En la mateixa sessió, amb el vot a favor de tots els membres del plenari, l’Ajuntament ha aprovat modificar l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per drets d’examen, actualitzant les quantitats i establint una bonificació del 50% sobre les tarifes, si la persona interessada està desocupada per un període superior a sis mesos.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS
Pel que fa a les mocions dels grups polítics, Junts per Faura ha presentat dues propostes al Ple, aprovades amb els vot a favor del Grup Municipal Socialista i Junts per Faura i l’abstenció del PP.

En la primera s’exigia al Govern d’Espanya mesures d’urgència davant la pujada del preu de la llum en plena onada de fred i que pose fre a l’especulació energètica amb el control del preu de la llum i el gas. En la segona, es demanava al Govern central que realitze una transferència urgent de crèdit a la Generalitat Valenciana, equivalent al deute històric amb el País Valencià xifrat en 20.000 milions d’euros, per a la lluita contra els efectes de la Covid-19.

Una tercera moció que demanava que el personal docent fora considerat prioritari en la segona fase de vacunació contra la Covid-19 va ser retirada en estar ja contemplat pel Govern central en el moment de la sessió plenària.

17 de febrer de 2021

Deixar una resposta:

Please enter your comment!
Please enter your name here